Voortplanting / kweken

Voortplanting / kweken

Baardagemen leggen eieren nadat ze gepaard hebben. Paren is bij baardagamen een korte actie. Dit gebeurt in de winterperiode. De mannetjes worden dominant naar de vrouwtjes, soms zelfs een beetje agressief. Daarna volgen er enkele paringen.

Dit is zo’n korte actie dat de eigenaar dit makkelijk kan missen. Het mannetje zal het vrouwtje tijdens de paring in bedwang houden door haar in haar nek te bijten. De wondjes die hierdoor ontstaan kunnen geen kwaad, mits ze ontsteken.

Als de dominante houding van de man richting het vrouwtje te lang aanhoudt is het beter de 2 te scheiden en in aparte terrariums te zetten.. zo kan het vrouwtje tot rust komen.

Na de winterperiode plaatst u een legbak in het terrarium. In de legbak doet u een laag van 10 cm vochtig materiaal. Vermiculiet, zand of turf is daarvoor uitstekend geschikt. In deze legbak zal het vrouwtje 60 dagen na de paring haar eieren leggen en begraven. Plaats de legbak meteen na de winterperiode waarin de dieren ook een winterslaap houden.

Mocht u de paring gemist hebben kan het vrouwtje toch haar eieren kwijt. Een vrouwtje dat haar eieren niet kwijt kan kan ernstige gezondheidsproblemen krijgen. Met tussenpozen van een maand kan een vrouwtje meerdere legsels per jaar produceren. Een vrouwtje dat eieren legt moet goed eten en voldoende calcium binnen krijgen.


Eieren die gelegd zijn in de legbak graaft u voorzichtig uit en zet u in de broedstoof. Belangrijk is hierbij de eieren niet te draaien! Het draaien van het ei kan de embryo doden. Ff eieren legt u in de broedstoof in een bakje met vochtige vermiculiet. De temperatuur in de broedstoof moet tussen de 28 en 30 graden zijn. 60 dagen na het leggen komen de eieren uit. Laat de jongen zelf uit het ei komen.

Hulp is daarbij niet nodig en niet gewenst.

Jonge baardagamen

Jonge baardagamen kunnen in groepjes in een terrarium gehouden worden. Jongen graven zich graag in in zand of ander bodemmateriaal. Verstop plekken hoeven in het terrarium voor de jongen niet aanwezig te zijn. Een steen en een waterbak is voldoende voor ze. De waterbak mag niet te diep zijn, want jonge baardagamen kunnen niet zwemmen en daardoor zelfs verdrinken in 1.5cm water.

De jonge dieren mogen zoveel eten als ze op kunnen. Voeren mag daarom 3 tot 5 keer per dag. Zorg wel dat er niet meer krekels gevoerd worden dan ze op kunnen, want te veel krekels in een terrarium kunnen een gevaar vormen voor de jonge baardagaam. Fruit en groente kunnen in kleine stukjes gegeven worden. Over al het voedsel moeten extra vitaminen en mineralen gestrooid worden. Probeer op te letten dat elk dier eet. Een jong dat niet eet moet apart gezet worden. Uiteraard plaatst u ook in dit terrarium een UV-lamp Jonge baardagamen mogen na 8-10 weken naar de nieuwe eigenaar.